Historie

HISTORIE

Čerpáno z knihy: 100 let tělovýchovy a sportu v Rychnově nad Kněžnou 1885 – 1985

  31. 8. 1885	 byla založena tělovýchovná jednota Sokol
  5. 10. 1885	 poprvé se v Sokole cvičilo
  6. 6. 1886	 byla otevřena letní tělocvična Sokola
  16. 6. 1889	 byl ustaven Klub českých turistů
  3. 8. 1894	 v Rychnově nad Kněžnou byl I. slet Východočeské župy                                sokolské
  30. 1. 1896	 byl založen Spolek pro pěstování tělesné výchovy
      1897	 na podzim se Sokol nastěhoval do Národního domu
      1905	 v březnu začali Sokolové cvičit v tělocvičně nové                        chlapecké školy
  1. 8. 1906	 byl založen sportovní klub SK Rychnov nad Kněžnou
  17. 6. 1909	 v Rychnově nad Kněžnou se konal opět slet župy Orlické
  2. 7. 1910	 do užívání byl dán první tenisový kurt v Rychnově nad                 Kněžnou
  18. 12. 1913	 bylo založeno družstvo pro stavbu tělocvičny Sokola
      1914	 v červenci byla přerušena činnost Sokola, 79 členů                     jednoty narukovalo na fronty I.světové války
	  1917	 v únoru provedla pražská policie důkladnou prohlídku ve                 spolkových místnostech
		 Sokola v Národním domě
	  1919	 při SK Rychnov nad Kněžnou byl založen odbor dámské                  házené
  27. 11. 1920	 byla založen Dělnická tělovýchovná jednota (DTJ)
  5. 1. 1921	 vznikl hudební odbor Sokola
  13. 9. 1921	 byla založena jednota čs. Orla
  31. 8. 1922	 byla založena Federovaná dělnická tělocvičná jednota                  (FDTJ)
	  1922	 při SK Rychnov nad Kněžnou byl založen cyklistický                   odbor
	  1924	 zanikl Spolek pro pěstování tělesné výchovy mládeže
	  1926	 byl založen Klub čs. cyklistů
	  1928	 bylo otevřeno fotbalové hřiště SK Rychnov nad Kněžnou u                 vodojemu
  28. 9. 1928	 rekordní vítězství fotbalistů SK Rychnov nad Kněžnou                  27:0 nad Horním Jelením
  7. 9. 1931	 byl založen vysokoškolský sport, odbor Rychnov nad                     Kněžnou
	  1932	 zanikla DTJ
  19. 6. 1933	 výbor Sokola definitivně rozhodl o zahájení stavby                   sokolovny
  28. 10. 1933	 slavnostně byl položen základní kámen sokolovny
  7. 8. 1934	 byla otevřena městská plovárna ve Včelném
	  1934	 byla postavena kuželna u sokolovny
  29. 6. 1935	 slavnostní otevření sokolovny a oslava 50 let trvání                  Sokola
  12. 10. 1935	 byl založen odbor stolního tenisu v Sokole
  18. 11. 1935	 byla založena Národní střelecká garda 
  18. 4. 1937	 na sokolském cvičišti se konal velký branný sraz Sokola
  21. 12. 1937	 při SK Rychnov nad Kněžnou byl založen odbor ledního                  hokeje
	  1937	 byla založena Masarykova letecká liga
  14. 1. 1938	 byla založena liga motoristů
5. - 6. 6. 1938	 na sokolském cvičišti se konal X. župní slet Sokola
	  1938	 v gymnáziu se začala hrát košíková
  12. 4. 1941	 z příkazu nacistů byla zastavena činnost Sokola
  20. 9. 1942	 z příkazu nacistů byl rozpuštěn Orel
	  1943	 rychnovští košíkáři SK Rychnov nad Kněžnu se                         probojovali do zemské ligy
	  1943	 v koncentračním táboře Birkenau byli umučeni                         funkcionáři Sokola Rychnov nad
 		 Kněžnou prof. František Jelínek, dr. Josef Dvořák,                     prof. František Bezděk a Josef
 		 Jelínek
  9. 12. 1943	 zanikl SK Rychnov nad Kněžnou a byl založen SK Hányš                  Rychnov nad Kněžnou
	  1944	 při SK Hányš byl založen odbor kuželek
  28. 3. 1945	 byl v Praze registrován boxerský klub BC Hányš Rychnov                 nad Kněžnou
	  1945	 byla obnovena činnost Sokola, Orla, DTJ a Českého                   národního aeroklubu
	  1945	 kuželna u sokolovny byla rozšířena a dostala novou                   dráhu
   6. 9. 1946	 byl založen Autoklub
  18. 4. 1946	 konala se první schůzka zástupců tělovýchovných                       organizací za účelem sjednocení
 		 tělovýchovy
	  1948	 v rámci sjednocení československé tělovýchovy vstoupily                 do Sokola členové DTJ,
 		 Klubu českých turistů, dále členové odborů košíkové a                 tenisu SK Hányš
		 vnikla Vojenská sokolská jednota
	  1950	 do Sokola přešel Orel, z SK Hányš oddíly kopané, boxu a                 ledního hokeje
		 vznikla další sokolská jednota ČSSZ Rychnov nad Kněžnou                 a dále FAB Rychnov
 		 nad Kněžnou
	  1952	 na podzim byly zahájeny práce na výstavbě stadiónu
   5. 2. 1953	 II. etapa sjednocení, sloučily ZSJ FAB se Sokolem a                  vznikla DSO Spartak
	  1953	 v březnu byly založeny DSO Rudá hvězda, DSO Slovan, DSO                 Tatran, DSO Slavoj a
 		 DSO Pracovní zálohy
  22. 5. 1955	 na sokolském hřišti se konala I. okresní spartakiáda
  29. 2. 1956	 sloučily se DSO Slovan, Slavoj a Tatran se Spartakem ve                 III. etapě sjednocení čs. tělovýchovy
	  1958	 byla založena VTJ Dukla Rychnov nad Kněžnou
   1. 1. 1959	 DSO Pracovní zálohy byla zrušena a přešla do Spartaku
   1. 5. 1964	 slavnostně byl otevřen nový stadion
  13. 6. 1965	 na stadiónu se konala III. okresní spartakiáda
	  1966	 poprvé byl zvolen předsedou TJ Spartak Zdeněk Sejkora
	  1968	 na jaře byla zahájena generální oprava sokolovny,                   vznikl oddíl orientačního běhu TJ
 		 Spartak
	  1969	 v prosinci byl ustaven ve Spartaku oddíl lehké atletiky
	  1970	 byla dokončena generální oprava sokolovny a poslední                  práce na stadiónu
		 začala výstavba sportovní haly SPŠS
	  1973	 na podzim byla otevřena sportovní hala SPŠS Rychnov nad              Kněžnou
	  1974	 zanikl VTJ Dukla Rychnov nad Kněžnou
	  1979	 byla zastavena činnost oddílu lehké atletiky pro                       naprostý nedostatek funkcionářů
		 v prosinci byla dokončena výstavba budovy brány borců                 na stadiónu Spartaku
  13. 6. 1980	 na rychnovském stadiónu se konala okresní spartakiáda
   8. 4. 1981	 byl zrušen oddíl lyžařů TJ Spartak, lyžaři přešli do TJ                 Zdobnice
   1. 9. 1981	 vznikla nová TJ Start Kovodružstvo
	  1982	 mezi TJ Rudá hvězda a Spartakem byla uzavřena dohoda o                 výměně volejbalových a tenisových dvorců
   1. 4. 1983	 TJ Start Kovodružstvo zahájila výstavbu nové                         čtyřdráhové kuželny
   1. 1. 1984	 kuželkáři Spartaku přešli do TJ Start Kovodružstvo
   9. 5. 1984	 TJ Rudá hvězda otevřela nový stadión pro odbíjenou
	  1985	 na jaře byl otevřen nový kuželník TJ Start Kovodružstvo
  31. 8. 1985	 uplynulo 100 let od založení organizované tělovýchovy v                 Sokole